Citação: Ramón Masats Seminario, Madrid, 1960. Pedro Almodóvar, La Mala Educación, 2004.

1 day ago | Tags: Masats Almodovar fascinações futebol

Astoria

Astoria

1 day ago | Tags: deriva

Páscoa | Easter

Páscoa | Easter

2 days ago | Tags: deriva

← Backwards